ארכיון הבלוג

קטטוניה לשם שמים / שלום רוזנברג

במשנת הרמב"ם והריה"ל, תופעת הנזירות הקיצונית איננה מידת 
חסידות אלא סטייה מהאיזון הנפשי. 'סינדרום נשות השאלים' כדוגמה המשך הרשומה

זיכרון משתק / שלום רוזנברג

כיצד על היהדות להתמודד עם תאונות היסטוריות? בין הזהירות הנוירוטית לסכנה שבקונצנזוס, בעקבות הרפורמה המשך הרשומה