ארכיון הבלוג

הרצח הראשון ועונשו | אוריאל טויטו  

 

כיצד ייתכן שקין בונה עיר ומוליד ילדים מיד לאחר שהוענש בגלות על ידי הא–ל? הצעה חדשה המשך הרשומה

תסביך קין | שלום רוזנברג

שאלת הקב"ה לקין "אי הבל אחיך" מקבלת מענה רק בסוף ספר בראשית, באחוותו ובאחריותו של יהודה המשך הרשומה

במקל, בלחי חמור או בשיניים | יעל מאלי

 בעזרת מה רצח קין את הבל? התנ"ך לא מרבה בפרטים, ואמנים רבים נתנו לחידה פרשנות אמנותית, שהיא גם תשובה לשאלה כיצד רוצח האדם את זולתו

המשך הרשומה

האחווה בתורתו של אבא / נעמי וולפסון

 

המילה 'אחיו' והטיותיה השונות כמו קפצו מן השורות של ספר התורה אל עיניו של אבא, שראה בהן מפתח לכול. לזכרו של הרב משה בוצ'קו זצ"ל, שנסתלק בערב יום כיפור תשע"א

המשך הרשומה