ארכיון הבלוג

לא יעשו עוולה / שלום רוזנברג

התנהגות הנתפסת כשלילית בעיני העמים גם היא חילול השם. 
על המלכוד שבמצוות קידוש השם בעקבות ר' משה מקוצי המשך הרשומה