ארכיון הבלוג

מגדלור של אמונה | דניאל סגרון

החזון המקראי שלפיו עם ישראל יהיה "אור לגויים" איננו רק הבטחה אלא ציווי מעשי. בשל כך ראוי שיהודי חו"ל יישארו במקומם ויתפקדו כשגרירים של חברת המופת היהודית  המשך הרשומה