ארכיון הבלוג

קידושין כדת משה, 
נישואין כדת ישראל | רוני שויקה

מעשה הקידושין נועד במקורו להבטיח את הזיקה של הבעל לילדיו, ואין לו כל קשר לבניין הזוגיות. לכן, את המוקד יש להחזיר לטקס הנישואין, ובו לבנות מערכת התחייבויות שוויונית  המשך הרשומה