ארכיון הבלוג

גלתה שכינה מן ההלכה | דרור בונדי

ההלכה הפכה לקובעת את ההקשר הדתי של חיינו וכבשה את מקומו של א־לוהים. דווקא אם אנו חפצים בהלכה יש להיזהר מהפיכתה המואצת לאליל המשך הרשומה

קדושת החילון | אריאל לוינסון

המצאת הדפוס והמדע המודרני, ההומניזם ותנועת ההשכלה, הדאיזם והחסידות. על שבירת הדיכוטומיה בין הקודש לבין החול העולה מתוך הבקשה להרחבת תחום המגע עם האל המשך הרשומה

לא לכוהנים בלבד / ניסן אררט (לפרשת תרומה)

 

שחזור אחר של מבנה המשכן חושף יחידה נוספת, שנועדה להתוועדות של העם לפני הא-ל ולשותפות בעבודתו. הן המשכן והן המקדש לא נבנו כמעונו של א-ל מסתורי מרוחק מבני אדם, אלא כמקום מפגש והתעלות

המשך הרשומה