ארכיון הבלוג

לפניי ולפנים, יום יום / אהרן שטכלברג

עיון בפרשות הקטורת שבתורה מלמד כי מתחילה היה הכהן הגדול נכנס מדי יום לקודש הקודשים להקטרת הקטורת בבגדי זהב המשך הרשומה