ארכיון הבלוג

לא ניתנה אלא בשבילו | רועי הורן

בתורת הבעש"ט קבלת התורה איננה עניין היסטורי אלא חוויה קיומית. כל אחד ואחד צריך להיות כמשה המקבל את התורה מסיני לבדו 
המשך הרשומה