ארכיון הבלוג

תגובות לגליונות קודמים (847)

המשך הרשומה

חיזוק הרבנות הצבאית | זאב וייטמן

ה"פסק" צועד בעקבות דברי הרב גורן ואינו מתייחס לקבורת חיילים לא יהודים שהתאבדו 
או שנהרגו בתאונות דרכים, אלא רק לכאלו שמסרו נפשם למען עם ישראל המשך הרשומה

פלורליזם לא הלכתי | דוד בנבנישתי

רצונם של רבני "בית הלל" להתיר קבורת חיילים גויים בבית קברות יהודי מובן, אך תשובתם אינה עולה בקנה אחד עם דרך המשא ומתן ההלכתית המקובלת. ההזדקקות לדעת היחיד בסוגיה חושפת כי הבקשה להקל קודמת להלכה המשך הרשומה