ארכיון הבלוג

שכחת הסבל הצועני | חבצלת פרבר

 

הצוענים בהונגריה סבלו מרדיפות וממעשי טבח והובלו למחנות ריכוז והשמדה. אך בהעדר תרבות של זיכרון, ובמגמת ההשכחה ההונגרית, עד לאחרונה כמעט לא התקיימו לזוועות שחוו עדות והנצחה המשך הרשומה

אחים לצרות הגלות | אליהו בירנבוים

לא מעט מן הצוענים הפזורים בעולם משוכנעים ששורשם בעשרת שבטי ישראל. בעקבות המיתוס היהודי–צועני המשך הרשומה

בשפה אחרת / זאב שביידל (ינואר)

 

סקירת כתבי עת מהעולם:

המשך הרשומה