ארכיון הבלוג

צדק מקראי בכלכלה מודרנית | אריאל פיקאר

המדינה המודרנית שונה באופן מהותי מהחברה המקראית. לפיכך, הפתרון לשאלת המדיניות הכלכלית הרצויה נמצא דווקא בערכים העומדים ביסודותיה של ההלכה  המשך הרשומה

גבולות גזרה לכלכלה חופשית | עדו רכניץ

הדיון בשאלת המשטר הכלכלי הרצוי בעיני התורה חייב להסתמך על ההלכה, וזו מלמדת כי ניתן לבחור בכל סוג של משטר כלכלי ובלבד שהגבולות שמציבות המצוות יישמרו
המשך הרשומה

ברית כלכלית | שלום רוזנברג

לפי התורה העזרה לעני איננה צדקה אלא חזון כלכלי. את הקפיטליזם הנוקשה מחליף אינטרס קולקטיבי עמוק המשך הרשומה

קרדום להטבות | אביעד הכהן

המספר העצום של לומדי תורה בדורותינו הוא מבורך, אבל לא כן העוני והתבזות התורה הכרוכים בו. הרב אמסלם מציע בקונטרס שלו דרך אחרת המשך הרשומה