ארכיון הבלוג

הַבְּרָכָה אחת היא | אוריאל טויטו  

 

כריתת הברית של יצחק עם פלשתים מעידה על מימוש הברכה לירושת הארץ עוד בחייו. התרחשות זאת שופכת אור על מאבקם של בניו לקבל את ברכתו המשך הרשומה

נברא האדם יחידי | הרב יונתן זקס  

 

בקשתו של אברהם לצמצם את הדמיון החזותי בינו ובין יצחק יכולה להוות רמז להתנגדות המוסרית לשיבוט הגנטי. האדם לא ניתן לשכפול המשך הרשומה

כאילו מרמה לא הייתה פה | יעל מאלי

האם היה יצחק חלש רוח וגוף בעת מתן הברכות, ומה הדבר מעיד על יעקב? על הפרשנות לסיפור גנבת הברכות ביצירותיהם של גיברטי ופלינק  המשך הרשומה

דברים שאחרים אינם רואים | הרב חיים דרוקמן

 

כיצד ניתן להבין את רצונו של יצחק לברך דווקא את עשו? על העיוורון הפיזי, הראייה הפנימית והנקודה הטובה שעומדת ביסוד החינוך המשך הרשומה

הבנים המתרוצצים בקרבנו | שלום רוזנברג

את מאבק יעקב ועשו פירשה החסידות בהיבט הקיומי. 
על תאום הנפש וקולו של המצפון 
המשך הרשומה

פרודיה בדרך האבות | אבי־רם צורף

חייו של יצחק מחקים את מעשיו של אברהם, אך מתוך הומור וקריצת עין. את השגב וההוד של אבי המשפחה תופס סיפור הנטוע בקרקע האנושיות
המשך הרשומה

חזון יצחק, תחבולת רבקה | יושי פרג'ון

עיון בפרשה מגלה שיצחק פעל על פי תוכנית שלא כוללת דחייה של אחד מבניו, אלא מעניקה לשניהם את הברכות שיתאימו ביותר לאופיים ולכישוריהם. רבקה סברה שהחזון נועד לכישלון
המשך הרשומה

רחובות של הדרום | חיליק אברג'יל

אברהם קונה את הארץ ויצחק חופר בארות ומתבסס בה. על העיר הנבטית "רחובות בנגב", שכנראה אינה קשורה לרחובות של יצחק
המשך הרשומה

חריגה מהעסק המשפחתי |

המשפחה שאותה עזב לכאורה אברהם היא גם זו שאליה הוא ובניו שבים כשהם באים לבנות בית. עשו נראה כמי שכלל אינו מודע להקשר אליו נולד ושבתוכו עליו לפעול המשך הרשומה

תחילתה של גנטיקה / זאב ויטמן

ההתנהגות הייחודית של יצחק ביחסו לארץ ישראל נועדה להשריש בעם ישראל את הנאמנות לארץ. מעשה אבות סימן לבנים: קריאה מחודשת המשך הרשומה