ארכיון הבלוג

הבדלה קדושה | מאיר שפיגלמן

עיון בסדר הופעת החיות האסורות מלמד שמשמעותן טמונה ביכולת ההבדלה שבין הטמא לטהור, כבבואה להבחנה שבין ישראל והעמים המשך הרשומה

משבר אמון | שלומית רביצקי טור–פז ומשה (קינלי) טור–פז

 

סיפור מותם של נדב ואביהוא הוא האירוע המכונן של ספר ויקרא. מעתה מתברר שהמשכן איננו רק מקום כפרה אלא גם מקור סכנה המשך הרשומה

חטא העצמיות | יערה ענבר

נדב ואביהוא חטאו משום שנתנו ביטוי לרצונם האישי במקום שבו נדרשת כניעה לחוק העליון. בעקבות סוד הכותונות בין המשכן וגן העדן
המשך הרשומה

תורה וחיים | שלמה ריסקין

אני מתנגד לכך שיהודי שרצונו ללמוד תורה ייכלא, אך רואה את התורה כמבקשת לתקן את העולם ולא להוות לו תחליף המשך הרשומה

אם שותים לא מתפללים | דרור בונדי

בניגוד לכהני בכחוס שאומנותם בשתייה, מצווים כהני המשכן שלא לשתות; בניגוד למיסטיקנים השואפים לאחד, נקראים הכהנים להבדיל
המשך הרשומה

נאמן למקור / מירי כהן

אירועי היום השמיני מבליטים את הדינמיקה שבין הנביא המצווה והכוהן הצייתן. עם זאת, מסתבר כי גם התחושה הטבעית יכולה לגלות את רצון ה'.

המשך הרשומה