ארכיון הבלוג

תיקונה של העדה | שרון רימון  

 

השוואת פרשיית המקושש לסיפור המקלל מלמדת שלא המקושש הוא מוקד הסיפור אלא העם שסביבו. על התיקון החברתי של ישראל לאחר חטא המרגלים המשך הרשומה

הברית עודנה בתוקפה | עדיאל כהן  

מעשיו של המקושש משקפים הלך רוח שגרס כי הברית עם ה' התערערה ללא תקנה לאחר חטא המרגלים, וממילא פקעה מחויבותם לקיום מצוות ולאיסור מלאכה בשבת המשך הרשומה

ריגול נגדי | אורית אבנרי

מה הייתה משימתם הסמויה של המרגלים ומדוע אל הארץ לא נכנסים בקלות? על הזיקה שבין פרשתנו לסיפור ירידת אחי יוסף למצרים המשך הרשומה

להתבונן למציאות בעיניים | אורי וייל

בוויכוח עם המרגלים מתגלה יהושע כמנהיג הקורא את המציאות ומחובר לעמו. עם זאת, מבט רחב על מנהיגותו חושף מספר חסרונות בדרכו זו המשך הרשומה

קטגוריה בראי ההיסטוריה / ברכי אליצור

חטאי ישראל במדבר זכו לאורך ההיסטוריה לפרשנויות שונות – מחמירות ומקִלות – בהתאם לנסיבות התקופה. על הדרך שבה הפך חטא המרגלים ל'אם כל חטאת' המשך הרשומה