ארכיון הבלוג

עץ חיים | אברהם ורות וולפיש  

 

מוטיב העץ וזיקתו לאדם קושר מבחינה ספרותית בין שתי פרשיות שונות בפרשה, ומלמד על החיבור העמוק והקמאי שביניהם המשך הרשומה

לחיי היחיד המסכן | הרב עדין אבן ישראל (שטיינזלץ)

הגם שעיקרה של הפרשה עוסק בדינים השייכים לכלל, אין התורה מקפחת את מעמדו הסגולי של הפרט. בין דיני מלחמה לעגלה ערופה

המשך הרשומה

חזון ההפרדה | עמית קולא

הצגת מוסדות השלטון השונים בפרשה לא נועדה רק לתאר את העתיד לבוא אלא גם להעביר מסר: מנהיגות בריאה זקוקה לקיומם של כל הארבעה המשך הרשומה

תיאטרון העצמי | שלום רוזנברג

המוסר השיפוטי מחייב כל אדם, באשר כולנו שופטים את הסביבה בכל עת. כיצד נוכל לשפוט באופן נטול אינטרסים ונגיעות?
המשך הרשומה

בלי חלק ונחלה | מיכל שמחון ורחל וולפיש

מלווה ומשרת, נזקק ונבדל: תפקידו הרוחני והמחבר של שבט לוי מותיר אותו, באופן פרדוקסלי, מחוץ למעגל
המשך הרשומה

מודדים באשמה | רא"ם הכהן

כשנמצא הרוג ולא נודע הרוצח, דייני בית הדין הגדול באים בעצמם כדי לערוך את המדידות לפני טקס העגלה הערופה. מתברר כי בראש ובראשונה הם האחראים

המשך הרשומה

מלך בשר ודם / תמיר גרנות

תיאור מעורפל ומאוחר של מבנה השלטון בישראל מלמד כי מצד האידיאל אכן אין מקום למלך מלבד הא-ל. רק הצורך האנושי – ככל העמים – מכשיר את מלכות הארץ  המשך הרשומה