ארכיון הבלוג

מבחן הקירוב והריחוק | שרון ויוסף צבי רימון

הבליעה באדמה והשרֵפה נדרשו כדי להוכיח את צדקת משה ואהרן, אך לשם מה נעשה נס פריחת המטות? על הנס כחוויה מתקנת בסיפור קרח ועדתו המשך הרשומה

גבולות הטעם הטוב | יוסף פריאל

לאורכו של ספר במדבר שבט לוי זוכה למעמד גבוה ולזכויות יתרות. סיפור קורח, המוצב באמצע הספר, מזהיר אותו שלא ידרוש מעבר למגיע לו
המשך הרשומה

שופרות האופוזיציה / ברכי אליצור

חשד בנפוטיזם, ערעור מעמד הכהונה ומחאה חברתית – אלו רק חלק מהתכנים שבהם העשירו חז"ל את תלונות קורח ועדתו. פרשנות בראי התקופה המשך הרשומה

אוטופיה לעתיד לבוא/ שלום רוזנברג

במשנת האר"י מצטייר קרח כאידיאליסט המושלם ומשה כריאליסט הזהיר. מלחמת הטוב בטוב מאוד המשך הרשומה

כוח שלום במקום המקדש / משה ניסנבוים

עיון במקרא מגלה כי למעמדם ותפקידם של הלויים שורשים קדומים בתולדות ישראל. בין מאבקי יהודה ובנימין ומנהיגות יוסף במצרים  המשך הרשומה