ארכיון הבלוג

לכסות על הפשע | הרב מאיר שפיגלמן

כיסוי הדם מהווה הצהרה על כך שאין לאדם זכות על נפשה של החיה. ההרחקה מן הדם כציר מרכזי בפרשה המשך הרשומה

כולם בקדושה אחת | שלומית רביצקי טור–פז ומשה (קינלי) טור–פז  

אם ענייני הקרבנות התמקדו ביוצאים ממצרים בלבד, באה פרשת קדושים ומלמדת כי באתגר הקדושה שייכים כל יושבי הארץ, יהודים ושאינם יהודים המשך הרשומה

כשהוא אומר "אני" | דרור בונדי

הביטוי "אני ה' א־לוהיכם" השוזר את הפרשה הופך את 
רשימת החוקים מטקסט סמכותי להזמנה לקשר
המשך הרשומה

פרישה מן האגו / מירי כהנא

דרישת התורה 'קדושים תהיו' מיתרגמת בפרשה למצוות מכל תחומי החיים שתכליתן אחת: להפנים אצל האדם את ההכרה שלא הוא המרכז המשך הרשומה