ארכיון הבלוג

שכינה שבכל יום | שרון רימון  

 

מדוע שבה התורה ומצווה על קרבן התמיד בפתיחת פרשת קרבנות המוספים? על הקשר שבין המועדים לחנוכת המשכן ועל משמעותה של השגרה  המשך הרשומה

קנאות במבחן הזמן | אורית אבנרי

מדוע נגזר על שבטו של שמעון להיבלע ביהודה בעוד לוי הופץ ברחבי הארץ? על הקשר שבין פינחס לאונס דינה, ועל בשורתה הגדולה של ברית השלום המשך הרשומה

מנטל לחזון גדול | אלי פיינסילבר

הקב"ה מבקש מנהיג שעיקר כישרונו הוא בהעמדת רף ערכי לאומי תובעני הדורש מהאומה "ליישר קו". הוועדה לשוויון בנטל היא טעות ולו בשל הגדרת המדינה כ"נטל" 
המשך הרשומה

יום צום ומספד כפול | ראובן קסל

מן העבר האחד קנאות, לאומנות, כוחנות ודוגמטיות. ומן האחר – מחיקת זהות, אוניברסליות מדומה, טשטוש כל הבדלה והבחנה. על סוד הקיום באמצע, בין חסד לדין
המשך הרשומה

עבד כי ימלוך | יוסף פריאל

למרות שהיו מועמדים טבעיים ממנו, נבחר יהושע לתפקיד ההנהגה. חז"ל תולים זאת בהיותו משרת משה
המשך הרשומה

קנאות של אהבה | אורי וייל

חטא ישראל בבעל פעור פגם בברית שבין ישראל לקב"ה, ובשעה כזו אין תיקון אלא בקנאות. סובלנות או רחמים יתגלו דווקא כזלזול המשך הרשומה

פניה של הקנאות / ברכי אליצור

כיצד יש להעריך את מעשה פינחס? עיון בספרות הבתר-מקראית מלמד על גישות שונות ביחס לדמותו התלויות במאפייני התקופה המשך הרשומה