ארכיון הבלוג

ארץ יעודה וארץ מולדת | עדיאל כהן

שתי שיטות לחלוקת הארץ מופיעות בפרשה. מדוע לא מספיק להתחשב בגודלו של השבט ויש צורך גם בגורל? המשך הרשומה

פניה של הקנאות / ברכי אליצור

כיצד יש להעריך את מעשה פינחס? עיון בספרות הבתר-מקראית מלמד על גישות שונות ביחס לדמותו התלויות במאפייני התקופה המשך הרשומה