ארכיון הבלוג

זיכרון דרך הרגליים | אברהם ורות וולפיש  

 

אם בפרשה הקודמת ציווה משה לזכור את מעמד הר סיני, כעת הוא מבקש להטמיע את המחויבות לה' דרך זיכרון החוויות ההיסטוריות. בעקבות מוטיב העקב והרגל בפרשה המשך הרשומה

סכנת הנורמליות | הרב עדין אבן ישראל (שטיינזלץ)

לצד דברי שבח רבים על ארץ ישראל משה מזהיר את בני ישראל מפני שקיעה בעבודתה. הכניסה לארץ כייעוד וכאתגר

המשך הרשומה

לזכור, להיות | עמית קולא

הציווי על הזיכרון משמש בתורה זרז לפעילות, אבל מעל הכול הוא נועד לעצב זהות. על זיכרון קווי וזיכרון מעגלי בפרשת עקב המשך הרשומה

כרוניקה של שבר | מיכל שמחון ורחל וולפיש

מנקודת מבטו של משה, חטא העגל היה שרשרת של שברים ושבירות. אך משה עצמו מציע גם את המבט הרחב, שבו טמון התיקון
המשך הרשומה

מן האוזן אל הלב | רא"ם הכהן

מוטיב השמיעה השוזר את פרשתנו נועד להעמיק את הברית שבין ישראל לקב"ה ולכונן מערכת יחסים אינטימית המתאימה לאתגרי האמונה בארץ ישראל

  המשך הרשומה

תפילין של בית / תמיר גרנות

מצוות מזוזה מבטאת תופעה המייחדת את ספר דברים כולו – הרחבה של האני הפרטי אל הבית. ארבעה קירות של אינטימיות     המשך הרשומה