ארכיון הבלוג

לצמוח אל האינסופיות | אורית אבנרי

מדוע על הנזיר לגדל את שער ראשו ולשרפו בתום הנזירות? על הסמליות שבשׂער בפרשיות הנזיר והסוטה ועל היחס לאלו שמאסו בשגרה
המשך הרשומה

יום יום חג | יוסף פריאל

המפרשים התלבטו רבות מדוע התורה מאריכה בתיאור קרבנות הנשיאים. ייתכן שהפתרון הוא להתבונן באירועים מעינם של בני ישראל, היוצאים מעבדות וחווים בהגשמת חלומם
המשך הרשומה

קרבנות השירות הציבורי | אורי וייל

תפקיד הלויים בנשיאת הקודש מצטייר בתורה כעול כבד, אך מתעדן בדברי חז"ל הרואים בו מקור חיוּת המסוגל להביא אף לשירה  המשך הרשומה

חפש את התכלית / שלום רוזנברג

איזה עיקרון רוחני טמון בסידור מחנה ישראל סביב למשכן? בכל דרכיך דעהו: גרסת ה-GPS

המשך הרשומה

פריצת הגבולות של היררכיית הקדושה / ברכי אליצור

 רצף הפרשיות בפרשת נשא ממסד את מקומם ותפקידם של המעמדות במחנה ישראל, מעצים את מוקדי החיבור והשיתוף ומונע מציאות של התנשאות וניצול המשך הרשומה

ברכת כהנים על פי פירמידת מסלאו / אריה ארזי

עיון במבנה ובתוכן של ברכת הכהנים חושף הקבלה למדרג הצרכים שפותח על ידי פסיכולוגים מודרניים, בהתאמה לחייו של יהודי

המשך הרשומה