ארכיון הבלוג

דינים מלפניה ודינים מאחריה  | ידידיה צ' שטרן

מדוע הוצב סיפור מתן תורה בין העיסוק בסדרי הדין שבפרשת יתרו ובין המשפטים המופיעים בפרשתנו? על המקור הכפול של משפט ההלכה היהודי המשך הרשומה

היום שאחרי הגאולה | חגי משגב

דמיון משפטי התורה לחוקי חמורבי מלמד כי חרף הניסים הגדולים שנעשו לישראל, חיי היומיום אינם שונים באופן מוחלט מעם לעם
המשך הרשומה

חירות קשה | חנה גודינגר (דרייפוס)

רמזים בתיאור מעמד הר סיני ומדרשים על פרשיית העבד הנרצע יוצרים מסגרת 
כפולה לפרשת השבוע, מסגרת הנעה בין כניעה לדבר ה' ובין חיבור אליו המשך הרשומה

א־לוהי החוק והסדר / דוד קורצוייל

תורת המשפט ביהדות, המחייבת גם את א־לוהים עצמו, נותנת משמעות לחיים בעולם של זרוּת וניכור. פרשת משפטים והפילוסופיה האקזיסטנציאליסטית  המשך הרשומה

לא עוד שעבוד / אורית אבנרי

דיני העבד הפותחים את הפרשה מהדהדים את הדיבר הראשון וצורבים בתודעה את החשיבות שבריסון הכוח המעמדי. זכר ליציאת מצרים  המשך הרשומה