ארכיון הבלוג

תורת הכיבוש | עדיאל כהן

עיון במבנה הספרותי של הציווי על הורשת הארץ חושף את הדרישה הכפולה מישראל ומלמד על ייחודה של ההורשה לעומת שאר העמים המשך הרשומה

מיניאטורה של העולם | אלחנן סמט

עיון במשמעות השורש קל"ט מעלה את האפשרות כי ערי המקלט אינן מתחם של הגנה אלא מקום גלות חלופי, שבו ורק בו ינוהלו חייו של הרוצח בשגגה 
המשך הרשומה

חניון המדבר | יוסף פריאל

עיון ברשימת המסעות של בני ישראל חושף כי רוב הזמן היה עם ישראל במצב של חנייהעם זאת, מסתבר שמבחינה נפשית לא היו אלו שנים קלות המשך הרשומה