ארכיון הבלוג

חתימה בהודאה | אברהם ורות וולפיש  

 

שתי מצוות חותמות את נאום המצוות בספר דברים – הבאת ביכורים וביעור מעשרות. בחינת הדמיון והשוני ביניהן מסבירה את מיקומן המשך הרשומה

עבריין במסתרים | הרב עדין אבן ישראל (שטיינזלץ)

רשימת הקללות, הנאמרות בטקס רב רושם, נראית ממבט ראשון בלתי אחידה. עיון בהן חושף את הצד המשותף שממנו מזהירה התורה

המשך הרשומה

אתגר השפע | עמית קולא

פתיחת פרשת ביכורים, המהדהדת את פרשת מינוי המלך, מלמדת שהתורה איננה שוללת עוצמה ועושר אנושיים אלא מבקשת דרכם לזכור את ה' המשך הרשומה

תורה שבארץ | רחל וולפיש ומיכל שמחון

טקס הקללות מזכיר בדרכים שונות את מעמד הר סיני, אך בהבדל עקרוני אחד: התורה יורדת אל האדם ומתחברת אל החיים הריאליים
המשך הרשומה

שמחה של איפוק | ראם הכהן

מצוות הביכורים נועדה לרסן את תאוות האכילה שבאדם ולתקן את חטא החיפזון הקדמון, וגם ללמד על החשיבות שבהכנה ראויה אל הקודש

המשך הרשומה

לעשות מהתורות תפילות / תמיר גרנות

נראה שהסיבה לכך שמצוות ביכורים וביעור מעשרות נבחרו לסיים את נאום המצוות של משה נעוצה ב'אמירה' הנלווית להן. התכנים של ספר דברים זוכים לביטוי מילולי המשך הרשומה