ארכיון הבלוג

חובת היחיד ויצירת היחד | ידידיה צ' שטרן  

עשרת הדיברות מממשים את הייעוד של הזהות היהודית, לכונן ממלכת כוהנים וגוי קדוש. אך מדוע הם מנוסחים בלשון יחיד? המשך הרשומה

מנציג אלוהים לשליח העם | שמעון קליין

ההתייעלות המשפטית שעליה ממליץ יתרו למשה נראית פשוטה וטריוויאלית. עיון מעמיק בכתובים מלמד שמתחת לפני השטח הייתה זו מהפכה
המשך הרשומה

ספרא וסייפא | חגי משגב

שרי האלפים והמאות ממונים בפרשה כשופטים, אך במקומות אחרים הם מופיעים כמנהיגים פוליטיים ואנשי צבא. על התפקיד המשולש במנהיגות הישראלית
המשך הרשומה

בראשית: אנוכי | חנה גודינגר (דרייפוס)

הופעתה של עצת יתרו לפני מעמד הר סיני מלמדת שהדרך לאמונה בא־לוהים ויראתו מתחילה באמונה של האדם בעצמו ובכוחו לחדש תורה המשך הרשומה

אנטי שושלת / אורית אבנרי

קריאה רגישה בסיפור מפגשם של משה ויתרו מביאה למסקנה כי משה רבנו היה מנותק ממשפחה ומשושלת, וחייו היו קודש לתפקידו כמנהיג המביא את דבר ה' המשך הרשומה

לא עליתם בהר / יהונתן רוזנק

קריאה בתיאור מעמד הר סיני מלמדת שהעם היה אמור לעלות אל ההר הבוער למפגש של פנים בפנים, אך הפחד מן הקדושה מנע זאת ממנו. החמצה לדורות המשך הרשומה