ארכיון הבלוג

הפנים השונות של החטא | אוריאל טויטו  

 

עיון ספרותי במעשה דינה חושף את הגישות השונות של גיבורי הפרשה למעשה, ומסביר את היענותם התמוהה של אנשי שכם לדרישה למול את עצמם המשך הרשומה

ויזרח לו השמש | הרב יונתן זקס

בעתות משבר אישי, כשאנחנו נתונים בחרדה ובבדידות, אנחנו יכולים לשאת את עינינו אל האבות וללמוד מהם. מה שלמדתי ממאבקו הלילי של יעקב המשך הרשומה

כניעה צורך שעה | הרב חיים דרוקמן

ההשתחוויות של יעקב לעשו מבטאות טקטיקה זמנית שבפנימיותה גאווה גדולה. הן אמנם מהוות מודל להתנהלותם של ישראל בגלות – אך בעת הגאולה יש לחזור לזקיפות הקומה המשך הרשומה

יעקב נשאר יעקב | יושי פרג'ון

שינוי שמו של יעקב לישראל הבטיח לו ניצחון בהתמודדות עם עשו. אף על פי כן, נראה שיעקב מעדיף להמשיך בדרך הכניעה והעקבה כדי להציל את זרעו
המשך הרשומה

מנוחת הלוחם | יואב שורק

מול הצבא שגייס עשו יכול היה יעקב להתמודד באמצעות דורון, תפילה ומנוסה. ובכל זאת, את ההכרעה הוא השיג מכוח מלחמה המשך הרשומה

מסע אל הלאומיות | ברכי אליצור

תשומת הלב שנתן יעקב לבעיות משפחתו בחרן כמעט ונעלמת עם חזרתו ארצהֿ, בשל רצונו לשוב לייעודו כמפיץ אמונת אברהם. המחיר הוא התפרקות המשפחה  המשך הרשומה

מדרשי רבקה ותמר: וישלח / רבקה לוביץ

ויחץ את הילדים על לאה ועל רחל ועל שתי השפחות  (בראשית לג, א) המשך הרשומה

פשוטו של אדם / ראובן הכהן אוריה

עיון בכתובים מלמד כי בניגוד לתפיסה המקובלת, עשו היה איש חיובי שביקש אחווה וקרבה, אלא שיעקב לא ראה אותו כך. מכאן התחילה ההיסטוריה היהודית המשך הרשומה

אביהן של גלויות / זאב ויטמן

יעקב ובניו מייצגים במעשיהם גישות הפוכות – התרפסות לעומת גאווה. זיהוי הפרשה כ'עידן של גלות' מיישב ביניהן המשך הרשומה