ארכיון הבלוג

אמונה בדרך ארוכה | אוריאל טויטו  

 

בכל פגישותיו האחרונות עם יוסף מדבר יעקב על ארץ ישראל. נראה שמטרתו איננה רק להצדיק את העברת הבכורה אליו אלא אף ללמד אותו מה תפקידו כבכור המשך הרשומה

שליחות חסרת סיפוק | שאול דה מלאך

עיון בדמותם של יוסף ויהודה מלמד שעם כל העוצמה שקיימת בתודעת השליחות, חשוב לשלבה בתודעה החיה את הרגע ומתחברת אליו. שילובן של השתיים הוא הדרך החינוכית הראויה בימינו

המשך הרשומה

מדוע הועדף אפרים | יונתן זקס

ישראל רצה לאותת לדורות  הגלות, כי תמיד יהיה מתח בין התשוקה לשכוח לבין חיק הזיכרון, בין החשק להתבולל לבין הידיעה שאנחנו חלק מסיפור גדול ושבסוף מחכה לנו המולדת המשך הרשומה

דיה לגלות בשעתה | הרב חיים דרוקמן

צוואת יעקב שלא להיקבר במצרים נועדה למנוע מצאצאיו להשתקע בנכר ולחוש בו כבני בית. השאיפה מאז ועד היום צריכה להיות בכיוונה של ארץ ישראל המשך הרשומה

שאבא ואמא לא ייפרדו | שלום רוזנברג

כנגד תסביך אדיפוס הפרוידיאני עומד מעשה ראובן ומלמד על נטיית נפש הפוכה, המקנאת דווקא לזוגיות בריאה בין ההורים
המשך הרשומה

הנקמה שלא באה | יושי פרג'ון

יותר משהפחד המוקצן של אחי יוסף מאחיהם מעיד על תשובתםהוא מלמד על השינוי שחל אצל יוסף, שהפך מנער יהיר לגבר אוהב ורגיש
המשך הרשומה

חלקת אבות | חיליק אברג'ל

לקבר יוסף נקשרו אגדות וסגולות שונות, אך מיקומו המדויק נותר תחת מחלוקת
המשך הרשומה

ניסיון האימוץ של יעקב | יואב שורק

יעקב מאמץ אל משפחתו את אפרים ומנשה, מתוך הבנה שהוא מגשים בכך ציווי ונבואה ישנה שקיבל בלוז. התוצאה העיקרית היא נחלה רחבת ידיים המשך הרשומה

משחקים של כוח / עוז דוד בלומן

האלימות שנוקט חושים בן דן כלפי עשו המונע את קבורת יעקב זוכה במדרש לחיוך סלחני. אין כאן נקיטת עמדה מוסרית, אלא הכרה מציאותית בתוקפם של הכוחות הקמאיים הפועלים בעולם המשך הרשומה

גלות מבחירה / זאב ויטמן

מעבר לגזרה הא־לוהית, נראה כי היאחזותה של משפחת יעקב במצרים נעשתה מרצון ומשיקולי נוחות. בעקבות ה'כלי יקר' המשך הרשומה