ארכיון הבלוג

התגלות בשני קולות | אברהם ורות וולפיש  

 

החזרה על מאורעות מעמד הר סיני נועדה להחיות את המעמד בקרב העם, ולהאיר נקודות עמומות שלא היו ברורות בו. שמיעת קול ה' בין ספר שמות לבין ספר דברים המשך הרשומה

יסודי התורה | הרב עדין אבן ישראל (שטיינזלץ)

התורה מדברת בדרך כלל בדימויים ובציורים, אך דווקא משפט המפתח של עם ישראל הוא מופשט. על ייחוד ה', קנאה, אהבה ויראה

המשך הרשומה

מדד הרייטינג העולמי | עמית קולא

 התורה מבטיחה כי לאחר הכניסה לארץ כל העמים יכירו בחכמתו ובתבונתו של עם ישראל. אבל ממה בדיוק הגויים יתפעלו?  המשך הרשומה

אש אוכלה ואוהבת | מיכל שמחון ורחל וולפיש

סירובו של הקב"ה לתחנוני משה מאפיין את רוח הפרשה שנוטה לקשיחות וטוטליות. 
אך מבין השורות נשמע גם קול רך המבקש קִרבה המשך הרשומה

תפילה דקטנות | ראם הכהן

תחינתו של משה להיכנס לארץ נענתה בשלילה מפני שהגיעה ממקום המנותק מהמהלך הכללי לתיקון עולם. על שתי הנהגות תפילה בעקבות הרמח"ל

המשך הרשומה

קוצה של וי"ו / / תמיר גרנות

כיצד ניתן להבין את ההבדלים שבין הדיברות שבספר שמות לאלו שבספר דברים? על ההבדל שבין הדיבור הא-להי לאנושי על פי ה'בית יעקב' המשך הרשומה