ארכיון הבלוג

בניית המרכבה | שרון רימון

המפקד בתחילת הספר לא נועד רק למנות את עם ישראל בכללו – אלא לסדר אותו לקראת השראת השכינה במהלך מסעות המדבר, ועד ירושלים שלעתיד

המשך הרשומה

משה רבנו של העולם | עדיאל כהן

במקרא מתואר בלעם כקוסם אשר נכשל במשימתו מול ישראל, אך התגלית הארכיאולוגית יכולה ללמד כי מבחינתם של הגויים הוא היה נביא לכל דבר המשך הרשומה

מעמד נולד | עדיאל כהן

 

אזהרת הכהנים על בני קהת הלויים החותמת את פרשת במדבר תובעת את ההבחנה בין המעמדות השונים. אקורד פתיחה לחומש הלויים המשך הרשומה

בית מדרשו של משה רבנו | יוסף פריאל

עיון כרונולוגי בספר במדבר חושף תקופה ארוכה במדבר שעליה התורה לא מוסרת דבר. רמזים שונים מלמדים שככל הנראה הוקדש הזמן הזה לפיתוח התורה שבעל פה
המשך הרשומה