ארכיון הבלוג

חזרה אל החיבוק | יערה ענבר

הקשר של עם ישראל לארצו הוא כשל בני זוג, קשר הכולל תחושת בעלות לצד חירות אישית. על סוד האירוסין עם הארץ, שהוכרזו בהר סיני
המשך הרשומה

הונאת בעלי הידע | שלום רוזנברג

כשפרופסורים מבקשים לעצמם סמכות בתחומים שמחוץ למסגרת מחקרם, זו הונאה. על חולי החכמים ותורת הנפש של הרמב"ם
המשך הרשומה

גאולה בשניים | דרור בונדי

בעוד הפרשה מדברת על א־לוהים כאדוני הארץ, מנסחי מגילת העצמאות ראו את עם ישראל כריבון. אך אולי כאן טמון הפתח לזוגיות בשלה יותר עם א־לוהים
המשך הרשומה

גֵּרים בארץ / מירי כהנא

עיון במצוות הפרשה מגלה כי לא הדאגה לצדק החברתי היא מטרתן, אלא ההכרה בבעלותו של הקב"ה על הארץ ונכסיה המשך הרשומה

שנתה של מלכות / איתמר אלדר

המצווה המרכזית בשנת היובל, שאף מעניקה לה את שמה, היא התקיעה בשופר שמכריזה על מלכות ה'. שאר המצוות הן פועל יוצא של הכרזה זו

המשך הרשומה