ארכיון הבלוג

תעלומת הדור הרביעי | אריאל סטולמן

כיצד ניתן להבין את פרקי הזמן הסותרים המובאים בברית בין הבתרים ביחס לשעבוד מצרים? עיון כרונולוגי במקרא מבקש לפתור את החידה המשך הרשומה

להוריד קדושה למציאות | שמעון קליין

פערים גדולים קיימים בין ציווי ה' על קדושת הבכור לדרך שבה הוא מוצג לעם על ידי משה. מה מלמד הדבר על המצווה ועל נבואת משה בכלל? המשך הרשומה

כסעודת מצרים בשעתה | חגי משגב

שחזור סעודת קרבן הפסח מעלה כי הסעודה עוצבה בצורה דומה לזו של בני המעמד החופשי במצרים, באופן המפגין את חירותם של ישראל
המשך הרשומה

לשחוט פרות קדושות | יצחק מייטליס

כשמשה מבקש מפרעה לצאת למדבר ולהקריב שם קרבנות, הוא למעשה דורש ממנו ליטול את האלוהים שיצר אותו ולהקריב אותו לאל היריב. יציאת מצרים במבט תיאולוגי־אלילי
המשך הרשומה

שחרור אוניברסלי | חנה גודינגר (דרייפוס)

מעקב אחר הופעתם של עבדי פרעה בשלבי המכות חושף מהפכה שחלה בתוככי הארמון עצמו, מהפכה שבעקבותיה גם עבדי פרעה עצמם זוכים בחירות המשך הרשומה

איך עם נולד / אורית אבנרי

מוטיבים מקראיים שונים מעצבים את רגע היציאה ממצרים כלידה הצפויה מראש. המצה, פריט מרכזי במחזה, מסמלת את גורם ההפתעה המשך הרשומה