ארכיון הבלוג

לא נוגע בתורה | מנחם בן־ישר

המתח בין נאמנות למסורת היהודית לבין השתלבות בזרם המדע הביקורתי ניכר בחייו ובכתביו של שד"ל. פרשנותו למקרא של מחדש הפשט מאיטליה המשך הרשומה

אנושי בעל כורחו | איתמר ברנר

התפיסה שלפיה ציות לדבר הא־ל מקנה ודאות אינה אלא אשליה. כל מחשבה מבוססת בהכרח על פרשנות, ולכך אחראי רק האדם

המשך הרשומה

ראייה של לעתיד לבוא / יעל לוין

המדרש המספר על גילוי השכינה בים סוף זוכה לפרשנויות שונות בספרות הראשונים 
ומשמש בסיס לתיאור הגאולה העתידית. עיון משווה.

המשך הרשומה

אייפד מן התורה – מניין? / מרדכי רוטנברג

לימוד התורה של היום עוסק בהבנת משמעותו האותנטית של הטקסט, אך אינו מחובר דיו 
אל החיים המודרניים. קווים לדמותה של פרשנות שמקדמת את פני המציאות המשך הרשומה

משפחת יוצאי מצרים / מתיה קם

 

 עיוניו המחודשים של בן-גוריון בתנ"ך, על רקע תקומת ישראל, הביאו אותו למסקנות מפתיעות לגבי מספרם של יוצאי מצרים. לשיטתו אלה היו מועטים והצטרפו לבני עמם שנותרו בארץ

המשך הרשומה

לעשות את (ספר) השבת / יונדב קפלון

 

למעלה משבעים וחמש שנה אחרי 'ספר השבת' המפורסם מבית מדרשו של ביאליק רואה אור ספר בעל שם זהה ומתכונת דומה. העורך, יונדב קפלון, מסביר מה השתנה, מה התחדש ומהם הלבטים שנוספו מאז. שאלות של עריכה

  המשך הרשומה