ארכיון הבלוג

קידוש בידי אדם / עדיאל זימרן

בעוד המקרא תולה את קידוש החודש במציאות אסטרונומית אמפירית, חז"ל הפכו אותו למעשה אנושי של בית דין. ייתכן שהמאבק בצדוקים הוא שעמד ברקע המהלך המשך הרשומה

סוד היחיד והיחד / עינת רמון (לפרשת קדושים)

 

משמעותה של תביעת הקדושה היא הכרת הנבדלוּת שבין האיש והאישה כתנאי מקדים להזדקקות ההדדית, במקום שוויון שסופו קנאה. על שאלות מגדריות ועל דרכה של ההלכה

המשך הרשומה