ארכיון הבלוג

גאולת נוגה / שלום רוזנברג

את הפרה האדומה זיהה הרצ"א מדינוב עם מעשי החולין שביד האדם לטמאם או לקדשם. פירוש קבלי־חסידי לפרדוקס המשך הרשומה

פרה אדומה ושמים ירוקים / משה אקשטיין

 

השימוש הגמיש של העברית ביחס לצבעים עשוי לגרום לקורא בן ימינו לחשוב שהספרות המסורתית ציירה קומיקס מטורף

המשך הרשומה