ארכיון הבלוג

הלכה שלא במקומה | חנה השקס

אין לתפוס את הפולמוסים הדתיים העכשוויים כוויכוחים בהלכה, אלא כדרכים שונות בלימוד התורה. הדיוק המושגי הכרחי כדי שלא נאשים את הצדדים השונים בהאשמות שווא
המשך הרשומה

פוסק כמאמר הדור | ראובן הכהן אוריה

הרב עובדיה יוסף היה הפוסק היחיד שנענה לרוחו ההלכתית של הראי"ה קוק. דווקא מי שהגשים את חלום הציונות הדתית הוחמץ על ידה. זה הזמן לחבור אל ממשיכיו
המשך הרשומה

הלכה ארץ ישראלית | דניאל סגרון

נטייתו להקל, לאחדות פסיקתית, לפורמליזם ולצידוד בהיתר המכירה הפכה את פסיקת הרב עובדיה לפסיקה גאולית
המשך הרשומה

בתוך עמי אנוכי פוסק | יהודה ברנדס

פסיקה הלכתית דורשת לכאורה פסקנות, אך היא עשויה להתבטא במסרים מורכבים הפתוחים לשיקולו של השואל. טיול לחו"ל, מכנסיים קצרים או אירוח בשבתכך נראית פסיקה דיאלוגית 
המשך הרשומה

רשו"ת הרבות | עמית קולא

רבניות המשיבות בהלכה לשואלים הן השלב הנוכחי בדור תלמידות החכמים. חוברת תשובות הלכתיות פותחת אופק חדש של סגנון התשובה ואופי הפסיקה 
המשך הרשומה

מנהיגה רבנית / דבורה עברון

נשים מביאות איתן לתפקידי הנהגה רבנית מטען שיש בו כדי 
להפרות את המרחב היהודי. דברי סיום לתוכנית ההלכה לנשים המשך הרשומה

תואר חדש / יעל פרידסון

שש שנים של לימוד הלכות איסור והיתר, שבת ונידה ובחינה בפני רבנים הביאו אל קו הסיום את מניין הנשים המצטרפות כשוות אל השיח ההלכתי-פסיקתי

המשך הרשומה

פלפול לשעת הפנאי / רוני שויקה

ספרו של הרב דוד סתיו בנושא תרבות הפנאי מציג מצג הלכתי מפואר שבו הוא מבקש להראות את יחס ההלכה לתרבות המערבית, אך למעשה מדובר במצג שווא. התמודדות אמיתית מסתכמת בחינוך לכנות ולהקשבה המשך הרשומה

תגובות לנדב שנרב, 'לא סוכנים של הקב"ה'

בתגובה ל'לא סוכנים של הקב"ה' מאת נדב שנרב, גיליון פרשת מטות-מסעי המשך הרשומה

מעבר לשורת הדין / אברהם (רמי) ריינר

ההלכה היא הוויה נצחית שאינה משתנית ואינה צריכה להשתנות גם אם קיים שינוי במציאות. על דרכו ההלכתית של הרב אלישיב ועל זיקתה לעולם הקבלי המשך הרשומה

שני בתי ישראל / אברהם תפילינסקי

בניגוד לפוסקים ההונגרים המורים הלכה מתוך דברי הפוסקים, תלמידי ה'חזון איש' גרסו כי רק העמקה בלימוד העיון התלמודי היא שמאפשרת לפסוק. על דרכי הפסיקה העכשוויות בעולם החרדי האשכנזי המשך הרשומה

אין כאן ניאו-רפורמים / הראל גורדין

 

האשמת הדתיים המודרניים המבקשים לקדם שינויים הלכתיים ברפורמה הינה מופרכת, שטחית ואף מביאה לחילול ה'. שלא כבעבר, לפנינו צמא רוחני אותנטי המחפש ביטוי בתוך מסגרות ההלכה והאמונה ולא מחוצה להן

המשך הרשומה

מלאך או מרפא פצוע / יוחאי רוזנברג

תפקידו של הרב התקבע, ודווקא לאחרונה, כסמכות מחליטה ויודעת-כול, כמו לא היו האנשים השואלים אנשים בוגרים. שימוש בטכניקה של הדינמיקה הקבוצתית שפיתח ביון עשוי להביא לבגרות ולעצמאות נדרשת

זרע את זרעי הדינמיקה הקבוצתית. וילפרד ביון

המשך הרשומה