ארכיון הבלוג

בוערים לעבודת הבורא / עדין אבן-ישראל

 ישיבה נועדה להוות חממה לצמיחתם של אנשים שעבודת ה' היא עולמם, והם עושים זאת בכנות וברוחב דעת. הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ) משוחח עם תלמידים

המשך הרשומה