ארכיון הבלוג

האור הטמיר והצפדינה הנפשית / ברוך כהנא

שנים לפני שדיבורים על 'פסיכולוגיה יהודית' נכנסו לאופנה, פיתח שניאורסון תיאוריית אישיות המעבדת מושגים חסידיים למפת נפש טיפולית המשך הרשומה

שכל ורגש שהבעירו אש | צחי כהן

הרומן על “הנופל“, שמאבקו הפנימי הוביל אותו לנדודים ברחבי פולין היהודית, היה לספר פולחן אסור. הוצאתו המחודשת שומרת על רעננותו, אך הסנסציה מאבדת מכוחה המשך הרשומה

לחזור אל 
הצעקה הפנימית | אריאל הורוביץ

נתנאל לדרברג הביא לתחייתו של הספר "חיים גראביצר", המספר על חסיד חב"ד התועה אחר מקומו הרוחני. כמו הדמות האלמותית, גם הוא אדם שמרחיק לחפש ומבקש שורשים יהודיים עתיקים לצד דתיות רלוונטית  המשך הרשומה

גילוי עצמי בעולם החיצוני / זהבה פישר

 

'חיים גריבצר' הפך לספר פולחן בשל נגיעתו בשאלת הגאולה האנושית ובשל המגע שהוא מאפשר עם העולם היהודי באירופה שלפני השואה, עולם שחי בסימביוזה תרבותית עם העולם הגויי שסביבו

המשך הרשומה