ארכיון הבלוג

פילון והזוהר 
נפגשים בחרן / יהודה ליבס

פילון האלכסנדרוני ראה את תרח אבי אברהם כמי שבהגיעו לחרן השיג את האידיאל של הכרה במהות האדם. כאלף שנים אחר כך, זיהה גם הזוהר את העיר כשלב מעבר הכרחי בדרך הדתית הנכונה. עם הוצאת כרך חדש של כתבי פילון בעברית  המשך הרשומה

לוח האמונה ולוח המעשה / יאיר טיקטין ויהודה קורן (לפרשת כי-תשא)

 

כיצד נכתבו עשרת הדיברות בשני הלוחות? הצעה חדשה

המשך הרשומה