ארכיון הבלוג

לבד מול כולם | שלום רוזנברג

זה נכון למרצה זוטר באוניברסיטה, לחיילים בחזית ובעורף וגם לדיינים ורבנים פוסקי הלכה; התורה אוסרת לפעול מתוך פחד המשך הרשומה

לקרוא את המבוגר שהפכת להיות | בכל סרלואי

סיפור פשוט על נערה בנבכי עולם חברתי חדש מקבל משנה עומק ברומן גרפי, המעניק מבע לעולם שלא ניתן לתארו במילים בלבד. על חשיבותה של ספרות נעורים המשך הרשומה

אפקט הפחד / עמיצור ברק (לפרשת עקב)

 

לעם ישראל לא היתה סיבה מוצדקת לפחד ממלחמות הכיבוש, ואף על פי כן יודע משה כי פוחד הוא. למיגורו הוא משתמש באסטרטגיות שונות השזורות בנאומו

המשך הרשומה