ארכיון הבלוג

קדושת ניפוץ האלילים | רוני קליין

המהלך ההגותי השג"רי של ראיית הפירוק הפוסטמודרני של אידיאולוגיות גדולות כעיקרון יהודי מובהק, בהקשר האמוני והציוני, מודגם בספר ביחס למועדים. היהדות כמסורת חתרנית
המשך הרשומה

להתפלל בעולם נטול דמעות | סמדר שרלו

אפשר להתמסר עד הסוף אל העניין הדתי. אפשר לחיות מתוך דבקות ואפשר גם להתפלל. 
על מות התפילה בתרבות המודרנית ועל שיבתה בקרקע הערעור הפוסטמודרני 
המשך הרשומה

הניתוץ הוא פתח לאמונה | חננאל רוס

הרב שג"ר המשיך את מפעל הראי"ה, שאימץ ערכים עכשוויים והתיכם במסורת, אך גם ידע לבקר את המפעל הציוני־דתי המתפתח. ספר מקורי העומד אל מול המציאות המשך הרשומה

תגידו 'שלג' בשפת התורה / אוריה מבורך

תפיסה חרדית סגורה, שבה העולם הפנימי הוא 'תורה' נטו, מחמיצה מרחב עצום וקריטי לעולם הדתי וללימוד התורה עצמו. תגובה לביקורת על השפה הדתיתאינטלקטואלית

המשך הרשומה

שפה חדשה לחיים / חנוך בן־פזי

הגותו של משה מאיר, שחלקה נפרש מעל דפי מוסף זה, כונסה לספר המציע המשגה של זהות אישית כפולה – פילוסוף שהוא חסיד ודתי שהוא חילוני המשך הרשומה

עולם שבור על הרצפה / חנה השקס

בעוד ההגות הדתית מבוססת בעיקרה על תפיסות מודרניות, התרבות שמחלחלת לדור הצעיר מבוססת על תפיסות פוסט־מודרניות ויוצרת משבר אמוני. האתגר מונח לפתחם של ההוגים הדתיים המשך הרשומה

מגילת עראי / בני פרל

ספר קהלת מציג עולם פסימי ופוסט־מודרניסטי. קריאה מדודה באחריתו חושפת עולם שאינו נטול אפשרות לאמת אלא ספוג בה בכולו. חינוך לקראת העידן הבתר־פוסט־מודרני המשך הרשומה

על קו הקרע / ברוך כהנא

הרב שג"ר מתפעם מהמציאות הישראלית ומחזונו של הרב קוק בעניינה, ובה בעת הוא מפוכח וביקורתי כלפיהם. פתרונו הוא לראות את אפשרות הריבוי המתקיימת בעולם מיסטי ופוסט-מודרני

המשך הרשומה

אבד הקשר בין הכסף למציאות / אהרן פורת

 

הכלכלה המודרנית העולמית הפכה למשחק בעל חוקים פנימיים שאינו מייצג את הכלכלה הריאלית – זו של הסחורות שיש להן קיום בעולם הממשי. כרגיל, הספקולנטים מרוויחים וצרכני הסחורות מתים ברעב

המשך הרשומה