ארכיון הבלוג

עם ישראל ור' ישראל | שלום רוזנברג

מקורות חז"ל מלמדים שמעבר להנהגה הקולקטיבית, יש להתייחס באופן מיוחד לכל פרט ופרט. בעקבות תפילתו של משה והפוליטיקה במשנת הרמב"ם המשך הרשומה

אין תקווה בבית הלבן | ענבל יפה

הטלוויזיה האמריקנית מעולם לא העזה להציג את וושינגטון באור גרוע כל־כך. "בית הקלפים" אינה משדרת תיעוב כלפי צד אחד של המפה הפוליטית, אלא מיאוס כלפי המפה הפוליטית כולה
המשך הרשומה

ברווח שבין היצירה לקהל | זלאטע זרצקי

נעה על קצה המציאות, אך גם יותר ויותר אל הקונפליקטים היהודיים והלאומיים שבמרכז השיח הישראלי. מבט רטרוספקטיבי בעקבות פסטיבלי תיאטרון ומחול בין שלומי, עכו וירושלים
המשך הרשומה

וינטר ואובמה | נתנאל פישר

 הדתיות היא חלק מהטבע האנושי וככזו היא חלק מן המשחק הפוליטי וגם הצבאי
המשך הרשומה

פוליטיקה כשליחות עליונה | אסף מלאך

 השוואה לכתבי אריסטו מוכיחה כי האדם השלם במשנת הרמב"ם איננו החכם המתבודד אלא זה המנהיג את החברה. מורה הנבוכים לפוליטיקאים המשך הרשומה

הפוליטיקה של הנפש / שלום רוזנברג

מהי הדרך הישרה שיבור לו האדם? על הקשר ההדוק שבין פוליטיקה ואתיקה בעקבות אפלטון וריה"ל המשך הרשומה

יוצרת, אישה / נירה טסלר

עבודות הגמר של המסלול לאמנות במכללת תלפיות נוגעות בסוגיות העומדות במרכז השיח בחברה הישראלית באמצעות טכניקות מגוונות ומנקודות מבט שונות. המבט המשותף הוא המבט הנשי המשך הרשומה

משמיעים ניגונים מתוך הבית / יעקב ידגר

 

סיפורם של גיבורי בהר הוא סיפור הניכור שבין היהודי המזרחי לתרבותו, והפיוס ביניהם על ידי ניכוסה מחדש של הזהות המזרחית. קריאה פוליטית בפרוזה רגישה

המשך הרשומה