ארכיון הבלוג

עשרת הדברות – פרוייקט מיוחד

עשרה כותבים וכותבות בעקבות עשרת הדיברות (והדיבר האחד עשר)

המשך הרשומה

מעמד של עול מלכות שמים | חגי רביב

מעמדם המיוחד של עשרת הדיברות איננו נובע מתוכן המצוות, אלא מהיותם ביטוי לקבלת עול מלכות שמים – שלב הכרחי ותודעתי הקודם לקבלת המצוות כולן 
המשך הרשומה

בראשית: אנוכי | חנה גודינגר (דרייפוס)

הופעתה של עצת יתרו לפני מעמד הר סיני מלמדת שהדרך לאמונה בא־לוהים ויראתו מתחילה באמונה של האדם בעצמו ובכוחו לחדש תורה המשך הרשומה

קוצה של וי"ו / / תמיר גרנות

כיצד ניתן להבין את ההבדלים שבין הדיברות שבספר שמות לאלו שבספר דברים? על ההבדל שבין הדיבור הא-להי לאנושי על פי ה'בית יעקב' המשך הרשומה