ארכיון הבלוג

לומד לפני הא־לוהים / חיים נבון

חשיבות גדולה ייחס הרב סולובייצ'יק להיגיון הרציונלי, אך חווייתו הדתית הונעה מאמונה עמוקה וקיומית המשוחררת מתלות בהיגיון.

המשך הרשומה

על הרלוונטיות של משנת סבא / מאיר ליכטנשטיין

לא זכיתי לראות את סבי, הרב סולובייצ'יק, בשנות גדולתו, אך שימשתי אותו בזקנותו. האמון העמוק שלו במסורת הנצחית הוא מסר שרלוונטי גם לדור שלנו, הרחוק מאתגרי יהדות אמריקה של המאה הקודמת.

המשך הרשומה