ארכיון הבלוג

עבודה זרה בעולם נאור / משה גנץ

 

מיצוב הדמוקרטיה בימינו כסמכות-על שהכול כפוף לה מביא להרס החינוך, המשפחה והביטחון. במקומה, יש להציב את הטוב כערך העליון שאליו יש לשאוף 

המשך הרשומה

בתגובה ל"מודל הרצף בחינוך היהודי" מאת שמואל בן דוד, גיליון שבת כי תצא

 

ערכים הביתה! / ד"ר נתנאל ליבוביץ

המשך הרשומה