ארכיון הבלוג

עקדת אייזיק | ישראל רוזנסון

בספר זיכרונותיו ממשיך אברהם כרמי מסורת מדרשית קדומה, הקושרת בין האבות ובין העקדה לראש השנה. בעקבי יצירתו של מדרש-מודרני  המשך הרשומה

עקדה או מאבק ירושה? / עמוס כהן

 

התבוננות בסיפור העקדה מביאה למסקנה כי בעיני בני ביתו של אברהם המסע נועד למנות יורש ולא לזביחת יצחק. קריאה מפתיעה בפשוטו של מקרא

המשך הרשומה