ארכיון הבלוג

חנוך לנערה / שלום רוזנברג (לפרשת וישלח)

 

תגובות אוהדות יותר למעשי אחי דינה מזו של אביהם יעקב מצויות בהמשך ההיסטוריה היהודית, על רקע זוועות 'זכות הלילה הראשון'. חינוך להתגוננות

המשך הרשומה