ארכיון הבלוג

מיניאטורה של העולם | אלחנן סמט

עיון במשמעות השורש קל"ט מעלה את האפשרות כי ערי המקלט אינן מתחם של הגנה אלא מקום גלות חלופי, שבו ורק בו ינוהלו חייו של הרוצח בשגגה 
המשך הרשומה

הדם והאדם / ברכי אליצור

על פי הסברו של שד"ל, מאחורי דיני גואל הדם קיימת דווקא מגמה של צמצום שפיכות הדמים. עיון רחב בדיני הנפשות בתורה מאשר זאת המשך הרשומה