ארכיון הבלוג

לתקווה הזו קוראים תשובה | יונתן זקס

נקודת המפנה בהיסטוריה היהודית חלה באספה הלאומית של עזרא ונחמיה בראש השנה. רעיון התשובה, שהוטמן בתורה מראשיתה, זכה למשמעות חדשה: בשורת כוחה של האחריות האישית 

המשך הרשומה