ארכיון הבלוג

תלוי בזיכרון / יוסי ברנע

מאבקה של תנועת שחרור לאומית אינו שלם ללא צעירים שהוצאו להורג. המערכה על עיצוב מיתוס 'הרוגי המלכות' מימי המנדט הבריטי המשך הרשומה