ארכיון הבלוג

כוח הבריאה הגשמית | יעל מאלי

עיון בדמותו של השור בעולם האמנות יכול להציע הסבר לשימוש שנעשה בו בחטא העגל ולמשמעות התרפויטית של הכנתו לאחר מעמד הר סיני
המשך הרשומה